เรื่อง ว่าด้วยระเบียบ และหลักเกณฑ์ การปรับโครงสร้างหนี้

💸🏦ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด 🏦💸
🌟เรื่อง ว่าด้วยระเบียบ และหลักเกณฑ์ การปรับโครงสร้างหนี้ 🎉🎉🎉👩‍🦰🙏

โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจสอบกิจการ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย นำโดย นางวนิดา อามาตย์ทัศน์ สหกรณ์จังหวัดหนองคาย เข้าอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ในการดำเนินงานสหกรณ์ในด้านต่างๆ ให้แก่ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจสอบกิจการ