โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจสอบกิจการ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย นำโดย นางวนิดา อามาตย์ทัศน์ สหกรณ์จังหวัดหนองคาย เข้าอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ในการดำเนินงานสหกรณ์ในด้านต่างๆ ให้แก่ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจสอบกิจการ