เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด

ประกาศ สหกรณ์ออมรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด สามารถดูรายละเอิยดที่ลิ้งด้านล่างได้เลยค่ะ 👩🙏

https://bit.ly/3TXYlh2

รายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566และผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2567

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด เรื่อง รายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566และผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2567 😃🙏🏦💸🎉🎉🎉สมาชิกทุกท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผ่านลิ้งค์ข้างล่างได้เลยนะคะ

บัญชีรายชื่อสมาชิกเขตที่ 1 : https://bit.ly/47ImU5J

บัญชีรายชื่อสมาชิกเขตที่ 2 : https://bit.ly/47WJzuO

บัญชีรายชื่อสมาชิกเขตที่ 3 : https://bit.ly/46PzheO

ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่าน จดจำลำดับรายชื่อเพื่อความสะดวกในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะ👩🙏

เชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

เชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ณ โรงแรมรอยัลนาคาราหนองคาย 👩🙏🎉🎉🎉