เชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ปี 2567

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด

เรื่อง เชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ปี 2567

สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อคนเองได้ที่ลิงค์ด้านล่างเลยค่ะ

บัญชีรายชื่อสมาชิก เขตที่ 1 : https://bit.ly/49Sx18j

บัญชีรายชื่อสมาชิก เขตที่ 2 : https://bit.ly/3Qituct

บัญชีรายชื่อสมาชิก เขตที่ 3 : https://bit.ly/3wk4aff

ลิงค์วาระเบียบวาระการประชุมใหญ่วิสามัญ ปี 2567 : https://bit.ly/4aYeJDy

ขั้นตอนในการประสานงานแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด
เรื่อง ขั้นตอนในการประสานงานแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด
ลิงค์ดาวน์โหลดเอกสาร : https://bit.ly/4cF29KW

แนวทางแก้ไขปัญหากนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด ระหว่าง สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด กับ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) และธนาคารอาคารสงเคราะห์

แนวทางแก้ไขปัญหากนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด ระหว่าง สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด กับ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) และธนาคารอาคารสงเคราะห์ ลิงคฺดาวน์โหลดเอกสาร : https://bit.ly/3U9cUhH

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด

ประกาศ สหกรณ์ออมรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด