เรื่อง ว่าด้วยระเบียบ และหลักเกณฑ์ การปรับโครงสร้างหนี้

💸🏦ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด 🏦💸
🌟เรื่อง ว่าด้วยระเบียบ และหลักเกณฑ์ การปรับโครงสร้างหนี้ 🎉🎉🎉👩‍🦰🙏