เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สมาชิก (เงินกู้สามัญอเนกประสงค์)

💸🏦ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด 🏦

💸🌟เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สมาชิก (เงินกู้สามัญอเนกประสงค์) 🎉🎉🎉👩‍🦰🙏

โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคายสัญจร ปี2565

เมื่อวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2565 คณะกรรมการชุดที่ 27 นำโดยนาย พงษ์พร อินพินิจ ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด พร้อมทั้ง เจ้าหน้าที่ ได้เดินทาง ไปพบปะสมาชิก ที่ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย โรงเรียนปากคาดพิทยาคม โรงเรียนเซกา และโรงเรียนศรีวิไลพิทยาคม เพื่อแนะนำโครงการต่างๆ และแก้ปัญหาเงินกู้ให้สมาชิก