แจ้งข่าวสารการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด

🏦ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด 🏦เรื่อง แจ้งข่าวสารการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด

การรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2566

🏦ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด 🏦

เรื่อง ยกเลิกหนังสือเลขที่ สอส.นค.ว.114/2565 ลว.18 ตุลาคม 2565 เรื่องการรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2566✨

สามารถคลิกดูรายละเอียดตามลิ้งได้เลยค่ะ https://bit.ly/3yRjEpk