ต้อนรับคณะกรรมการจาก สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครสวรรค์ เข้าศึกษาดูงานที่สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด นำโดย ท่านธีระพงค์ ศรีนอก รองประธานกรรมการคนที่ 1 และท่านไพศาล พรรณะ รองประธานกรรมการคนที่ 2 ได้มีโอกาสต้อนรับคณะกรรมการจาก สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครสวรรค์ เข้าศึกษาดูงานที่สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด และได้ร่วมรับประธานอาหารที่ริมแม่น้ำโขงเพื่อ ชมบั้งไฟพญานาค ด้วยการต้อนรับจาก ท่านพงษ์พร อินพินิจ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด