4.การประเมินสหกรณ์สีขาว ด้วยหลักธรรมาภิบาล

วันที่ 17 กันยายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด ได้มีโอกาสต้อนรับคณะทำงานตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ระดับจังหวัดหนองคาย จำนวน 4 หลัก ได้แก่ หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม และหลักนิติธรรม ที่ห้องประชุมเสมา 1 ชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น