3.สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด ได้ต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด นำโดย นายอุทิศ  กรมวังก้อน รองประธานคนที่ 1 ต้อนรับคณะจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด เข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนควาคิดเห็นเพื่อพัฒนาสหกรณ์ต่อไป

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น