แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด💸🏦แต่งตั้งคณะกรรมก

🏦💸สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด💸🏦แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง👩🙏

รายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 และผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งประธานกรรมการ และ กรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565

💸🏦ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด 🏦💸

🌟เรื่อง รายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 และผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งประธานกรรมการ และ กรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565🎉🎉

🎉โดยจะแบ่งเขตเลือกตั้งทั้งหมด 3 เขต ให้สมาชิกทุกท่านตรวจสอบรายชื่อตนเอง ตามลิ้งด้านล่างเลยค่ะ 👩🙏

เขตที่ 1 https://bit.ly/3F8L6iR

เขตที่ 2 https://bit.ly/3opLxhU

เขตที่ 3 https://bit.ly/3qtMetg

หมายเหตุ เขต 1 จะมีจุดเลือกตั้งทั้งหมด 2 จุด ให้สมาชิกสังเกตหัวกระดาษดีๆนะคะว่า ตนเองต้องไปลงเลือกตั้งในจุดไหน 👩🙏