แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด💸🏦แต่งตั้งคณะกรรมก

🏦💸สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด💸🏦แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง👩🙏