รายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565และผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566

💸🏦ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด 🏦💸🌟เรื่อง รายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565และผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566🎉🎉🎉👩‍🦰🙏

สามารถคลิกดูรายชื่อที่ลิ้งด้านล่างได้เลยค่ะ แล้วอย่าลืมจดจำ ลำดับของตัวเองด้วยนะคะ😘

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เขต 1 : https://bit.ly/3FPnmDS

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เขต 2 : https://bit.ly/3HyfVSC

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เขต 3 : https://bit.ly/3FmEcsg

💸🏦ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด 🏦💸 🌟เรื่อง วันหยุดสหกรณ์ประจำเดือน ธันวาคม 2565🎉🎉🎉👩‍🦰🙏

💸🏦ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด 🏦💸 🌟เรื่อง วันหยุดสหกรณ์ประจำเดือน กรกฎาคม 2565🎉🎉🎉👩‍🦰🙏

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2566

😁

🏦ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด 🏦เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2566😁

แจ้งข่าวสารการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด

🏦ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด 🏦เรื่อง แจ้งข่าวสารการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด