รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก เป็นผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด

💸🏦ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด 🏦💸
🌟เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก เป็นผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด🎉🎉🎉👩‍🦰🙏

เอกสารเพิ่มเติมสามารถกดอ่านที่ลิ้งด้านล่างได้เลยค่ะ

ประกาศ >> https://bit.ly/3NQsfOI

ใบสมัคร >> https://bit.ly/3j8wiaZ

เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สมาชิก (เงินกู้สามัญอเนกประสงค์)

💸🏦ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด 🏦

💸🌟เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สมาชิก (เงินกู้สามัญอเนกประสงค์) 🎉🎉🎉👩‍🦰🙏

เรื่อง ว่าด้วยระเบียบ และหลักเกณฑ์ การปรับโครงสร้างหนี้

💸🏦ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด 🏦💸
🌟เรื่อง ว่าด้วยระเบียบ และหลักเกณฑ์ การปรับโครงสร้างหนี้ 🎉🎉🎉👩‍🦰🙏

แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด💸🏦แต่งตั้งคณะกรรมก

🏦💸สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด💸🏦แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง👩🙏

รายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 และผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งประธานกรรมการ และ กรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565

💸🏦ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด 🏦💸

🌟เรื่อง รายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 และผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งประธานกรรมการ และ กรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565🎉🎉

🎉โดยจะแบ่งเขตเลือกตั้งทั้งหมด 3 เขต ให้สมาชิกทุกท่านตรวจสอบรายชื่อตนเอง ตามลิ้งด้านล่างเลยค่ะ 👩🙏

เขตที่ 1 https://bit.ly/3F8L6iR

เขตที่ 2 https://bit.ly/3opLxhU

เขตที่ 3 https://bit.ly/3qtMetg

หมายเหตุ เขต 1 จะมีจุดเลือกตั้งทั้งหมด 2 จุด ให้สมาชิกสังเกตหัวกระดาษดีๆนะคะว่า ตนเองต้องไปลงเลือกตั้งในจุดไหน 👩🙏