ทำบุญครบรอบ 27 ปี ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด ได้จัดพิธี ทำบุญครบรอบ 27 ปี ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด นำโดย นายพงษ์พร อินพินิจ ประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 27 ประกอบพิธีสงฆ์ทำบุญสหกรณ์ พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากสหกรณ์ข้างเคียงอาทิ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารสุขหนองคาย จำกัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ฯลฯ ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคายสัญจร ปี2565

เมื่อวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2565 คณะกรรมการชุดที่ 27 นำโดยนาย พงษ์พร อินพินิจ ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด พร้อมทั้ง เจ้าหน้าที่ ได้เดินทาง ไปพบปะสมาชิก ที่ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย โรงเรียนปากคาดพิทยาคม โรงเรียนเซกา และโรงเรียนศรีวิไลพิทยาคม เพื่อแนะนำโครงการต่างๆ และแก้ปัญหาเงินกู้ให้สมาชิก

โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจสอบกิจการ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย นำโดย นางวนิดา อามาตย์ทัศน์ สหกรณ์จังหวัดหนองคาย เข้าอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ในการดำเนินงานสหกรณ์ในด้านต่างๆ ให้แก่ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจสอบกิจการ

สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด เข้าต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด นำโดย นายสุริยา มะโยธี ประการกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์เสมหนองคาย จำกัด พร้อมคณะ เข้ามอบของที่ระลึกต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่

13.เข้าเยี่ยมท่านประธานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2563

สหกรณ์ออมรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด ได้เข้าเยี่ยมท่านประธานสหกรณ์จังหวัดเนื่องในโอกาส สวัสดีปีใหม่ 2563 พร้อมทั้งได้มอบกระเช้าและอวยพร เพื่อเป็นศิริมงคลในปีใหม่นี้

12.เข้าเยี่ยมผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ เนื่องในโอกาส ปีใหม่ 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด ได้เข้าพบ ท่านประธานสำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ เนื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ 2563

11.สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด จัดประชุมการเตรียมงานวันสหกรณ์ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ทางสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด ได้มีโอกาสต้อนรับ สหกรณ์อื่นๆภายในจังหวัดหนองคาย เพื่อเข้าร่วมประชุมเตรียมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563

10.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารเงินทุน แก่คณะกรรมการสหกรณ์และฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2563

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารเงินทุน แก่คณะกรรมการสหกรณ์และฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2563 ณห้องประชุมเสมา 1 สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด โดยได้รับฟังการบรรยายเพิ่มพูนความรู้จากท่านวิทยากร ดร.ธานี ก่อบุญ ได้บรรยายเกี่ยวกับการวิเคราะห์เงินทุนและพัฒนาการบริหารในด้านต่างๆ

9.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จำกัด ได้เข้าเยี่ยมชมดูงาน วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด ได้มีโอกาสต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จำกัด เข้าเยี่ยมชมดูงานพร้อมทั้งศุึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อนำกลับไปพัฒนาระบบงานภายในสหกรณ์ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น พร้อมทั้งได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ก่อนที่ ทางคณะจะเดินทางไปศึกษาดูงานต่อไป