สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาร้อยเอ็ด เข้าศึกษาดูงานกิจการภายในสหกรณ์ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด นำโดย ท่านธีระพงค์ ศรีนอก รองประธานกรรมการคนที่ 1 และท่านไพศาล พรรณะ รองประธานกรรมการคนที่ 2 ได้รับเกียรติจาก สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาร้อยเอ็ด เข้าศึกษาดูงานกิจการภายในสหกรณ์ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด

ต้อนรับคณะกรรมการจาก สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครสวรรค์ เข้าศึกษาดูงานที่สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด นำโดย ท่านธีระพงค์ ศรีนอก รองประธานกรรมการคนที่ 1 และท่านไพศาล พรรณะ รองประธานกรรมการคนที่ 2 ได้มีโอกาสต้อนรับคณะกรรมการจาก สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครสวรรค์ เข้าศึกษาดูงานที่สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด และได้ร่วมรับประธานอาหารที่ริมแม่น้ำโขงเพื่อ ชมบั้งไฟพญานาค ด้วยการต้อนรับจาก ท่านพงษ์พร อินพินิจ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด

ทำบุญครบรอบ 27 ปี ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด ได้จัดพิธี ทำบุญครบรอบ 27 ปี ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด นำโดย นายพงษ์พร อินพินิจ ประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 27 ประกอบพิธีสงฆ์ทำบุญสหกรณ์ พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากสหกรณ์ข้างเคียงอาทิ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารสุขหนองคาย จำกัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ฯลฯ ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคายสัญจร ปี2565

เมื่อวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2565 คณะกรรมการชุดที่ 27 นำโดยนาย พงษ์พร อินพินิจ ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด พร้อมทั้ง เจ้าหน้าที่ ได้เดินทาง ไปพบปะสมาชิก ที่ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย โรงเรียนปากคาดพิทยาคม โรงเรียนเซกา และโรงเรียนศรีวิไลพิทยาคม เพื่อแนะนำโครงการต่างๆ และแก้ปัญหาเงินกู้ให้สมาชิก

โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจสอบกิจการ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย นำโดย นางวนิดา อามาตย์ทัศน์ สหกรณ์จังหวัดหนองคาย เข้าอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ในการดำเนินงานสหกรณ์ในด้านต่างๆ ให้แก่ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจสอบกิจการ

สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด เข้าต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด นำโดย นายสุริยา มะโยธี ประการกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์เสมหนองคาย จำกัด พร้อมคณะ เข้ามอบของที่ระลึกต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่

13.เข้าเยี่ยมท่านประธานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2563

สหกรณ์ออมรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด ได้เข้าเยี่ยมท่านประธานสหกรณ์จังหวัดเนื่องในโอกาส สวัสดีปีใหม่ 2563 พร้อมทั้งได้มอบกระเช้าและอวยพร เพื่อเป็นศิริมงคลในปีใหม่นี้