ทำบุญครบรอบ 27 ปี ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด ได้จัดพิธี ทำบุญครบรอบ 27 ปี ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด นำโดย นายพงษ์พร อินพินิจ ประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 27 ประกอบพิธีสงฆ์ทำบุญสหกรณ์ พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากสหกรณ์ข้างเคียงอาทิ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารสุขหนองคาย จำกัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ฯลฯ ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน